top of page
【วิธีการตั้งค่าบลูทูธอย่างมีประสิทธิภาพ】

 

Q1. วิธีเปิดโหมดบลูทูธในโทรศัพท์ของฉัน

A1. เพื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับแท่งไฟ คุณต้องเปิดโหมดบลูทูธในสมาร์ทโฟนของคุณ
มีวิธีการเปิดสองวิธี
– วิธีที่ 1: ตั้งค่าสถานะของบลูทูธเป็น “เปิด” ที่แถบสถานะด้านบนจอสมาร์ทโฟนของคุณ
– วิธีที่ 2: ตั้งค่าสถานะของบลูทูธเป็น “เปิด” ในเมนูการตั้งค่า

Q2. ฉันเปิด “โหมดบลูทูธ” สำหรับแท่งไฟและสมาร์ทโฟนของฉัน และยืนยันแสงกระพริบสีน้ำเงิน แต่ไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์และยังคงค้นหาการเชื่อมต่อ

A2. บลูทูธอาจจะทำงานเมื่อเปิดการตั้งค่า GPS เท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของสมาร์ทโฟน
แตะแถบด้านบนจอสมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อเปิดฟังก์ชัน GPS

 

【วิธีใช้แท่งไฟ】

 

Q3. เมื่อคอนเสิร์ตเริ่มขึ้น แท่งไฟจะดับลง

A3. เมื่อการแสดงเริ่มขึ้น แท่งไฟจะถูกควบคุมแบบไร้สาย
จับคู่แท่งไฟกับที่นั่งของคุณผ่านแอป หรือไปที่บูธเพื่อขอความช่วยเหลือในการจับคู่

Q4. จะตั้งค่า “โหมดบลูทูธ” กับแท่งไฟให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

A4. – เลื่อนสวิตช์บนแท่งไฟของคุณลง เพื่อตั้งค่าเป็น “โหมดบลูทูธ”
-ตรวจสอบว่ามีระดับแบตเตอรี่สูงพอ และเปิด “โหมดบลูทูธ” อย่างถูกต้อง

 

【คำถามเกี่ยวกับแบตเตอรี่】

 

Q5. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของแท่งไฟสั้นมาก

A5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด “AAA”
อย่าใช้แบตเตอรี่แมงกานีส และ/หรือ แบตเตอรี่ระดับต่ำ

Q6. ฉันสามารถใช้แบตเตอรี่ที่ฉันใช้เมื่อวานนี้ได้หรือไม่

A6. ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หรือเตรียมแบตเตอรี่สำรอง เพราะแบตเตอรี่อาจหมดขณะการแสดงคอนเสิร์ต

Q7. ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่สำหรับแท่งไฟแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้

A7. ตรวจสอบขั้ว +/- ของแบตเตอรี่
หากใส่แบตเตอรี่ผิดขั้ว อาจทำให้ร้อนเกินไป ทำงานไม่ได้ หรือแบตเตอรี่หมดเร็วมาก
นอกจากอาจทำให้ร้อนเกินไป และ/หรือ มีของเหลวรั่วออกจากแบตเตอรี่แล้ว ยังอาจทำให้แท่งไฟพังเสียหาย
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หมดทั้งสองชิ้น ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่งไฟและแยกเก็บไว้เมื่อไม่ใช้งาน เช่น ก่อนและหลังคอนเสิร์ต
(หากแบตเตอรี่เก่าเกินไป และ/หรือ ไม่ได้จัดเก็บอย่างเหมาะสม ระดับแบตเตอรี่อาจต่ำมาก)

 

【ป้อนข้อมูลที่นั่งลงในแอป】

 

Q8. ฉันไม่รู้วิธีติดตั้งแอปหรือป้อนข้อมูลที่นั่ง

A8. สอบถามได้ที่ “บูธจับคู่” ที่หน้างานคอนเสิร์ต เราจะช่วยคุณป้อนข้อมูลที่นั่งของคุณ คุณยังสามารถป้อนข้อมูลที่นั่งโดยใช้สมาร์ทโฟนของเพื่อนได้อีกด้วย

Q9. ฉันต้องเปิดสมาร์ทโฟนของตัวเองไว้ระหว่างคอนเสิร์ตหรือไม่ (จำเป็นต้องคงการเชื่อมต่อบลูทูธไว้หรือไม่)

A9. ไม่จำเป็นต้องเปิดแอป และ/หรือ เปิดโหมดบลูทูธในสมาร์ทโฟนของคุณไว้ เมื่อป้อนข้อมูลที่นั่ง (=จับคู่) อย่างถูกต้องสมบูรณ์
แท่งไฟจะทำงานอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อจับคู่สำเร็จแล้ว

Q10. ในกรณีที่ฉันถอดแบตเตอรี่ออก ฉันจะต้องเข้าแอปและป้อนข้อมูลที่นั่งอีกครั้งหรือไม่ ข้อมูลจะถูกลบเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกหรือไม่

A10. ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลอีกครั้ง ข้อมูลจะไม่ถูกลบแม้ว่าจะถอดแบตเตอรี่ออก

Q11. ฉันจะไปร่วมคอนเสิร์ตอีกหลายครั้ง ฉันจะป้อนข้อมูลทั้งหมดด้วยแท่งไฟหนึ่งแท่งได้หรือไม่

A11. ข้อมูลที่นั่งล่าสุดจะถูกเก็บไว้ในแท่งไฟเท่านั้น ดังนั้น ให้ป้อนข้อมูลที่นั่งใหม่สำหรับคอนเสิร์ตที่คุณจะดูในวันนั้น ๆ

Q12. ที่นั่งของฉันเปลี่ยนไป ฉันต้องทำอย่างไรบ้าง

A12. โปรดจับคู่แท่งไฟกับข้อมูลที่นั่งใหม่ของคุณ

Q13. ฉันมีแท่งไฟหลายแท่ง

A13. ป้อนข้อมูลที่นั่งสำหรับแท่งไฟแต่ละแท่ง สามารถป้อนข้อมูลที่นั่งเดียวให้กับแท่งไฟหลายแท่งได้

bottom of page